Disclaimer

Privacy Statement  • Gebruik van cookies • Herroepingsrecht •  Disclaimer •  Algemene verkoopsvoorwaarden

PRIVACY-STATEMENT
In overeenstemming met de General Data Protection Regulation GDPRen Algemene Verordening Gegevensbescherming  AVG (dat is de privacywetgeving om de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen) en de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u steeds inzage in de persoonsgegevens die u via deze website aan ons bezorgt. Indien u dat wenst worden deze gegevens gecorrigeerd of geschrapt.
Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons altijd contacteren van deze  Privacy pagina.

Persoonsgegevens:
Wij verzamelen geen persoonsgegevens tenzij u deze ons op vrijwillige basis verstrekt om een dienst te vragen of om een aankoop te doen. (Door o.a. dit aan te vinken in onze onze online en offline formulieren) Wanneer u persoonsgegevens verstrekt aan ons dan worden deze onverwijld opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Deze gegevens worden niet langer dan nodig bijgehouden om de klantenrelatie te onderhouden.  Zoals het afwerken van een order, het registreren van garanties, het garanderen en vereenvoudigen van bijbestellingen.  Wij kunnen deze ook gebruiken om u op periodieke basis te informeren over o.a. updates van goederen en van ons productgamma.

Openbaarmaking van persoonsgegevens:
Als u ons vraagt om een goederen te leveren of goederen te verzenden, dan worden uw persoonlijke gegevens, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, uitsluitend gebruikt voor zover noodzakelijk voor het leveren van de diensten of de uitvoering van de overeenkomst. Dit omvat eventueel de overdracht van uw gegevens aan transportbedrijven, dochterondernemingen, kredietverlening of andere gebruikte serviceverleners voor de dienstverlening of contractafwikkeling. Voor de afwikkeling van betalingen kunnen wij uw betalingsgegevens delen met onze bank (KBC Havenlaan 2, B-1080, Brussel).

De gegevens worden zolang bewaard als nodig om onze relatie te kunnen contacteren voor o.a. de opvolging van de aankoop, informeren over updates of nieuwigheden. Dit door middel van adresgegevens, telefoon, emailadres en eventueel BTW-nummer.

Aanpassing of schrapping van persoonsgegevens:Op eenvoudige aanvraag verlenen wij onze klanten of aan de bezoekers van deze website toegang tot uitsluitend de informatie die er eventueel van hen bijgehouden wordt.
De gebruiker heeft het recht zijn of haar persoonsgevens te corrigeren of te laten verwijderen.
Alle gegevens worden in een beveiligde omgeving, die niet gekend en niet toegankelijk is voor het publiek of onbevoegden.
De DPO(Data Protect Officer) kunt u contacteren via deze link

GDPR heeft enkel betrekking tot persoonsgegevens van Europese burgers. Onpersoonlijke e-mailadressen zoals info@ of contact@ vallen hier niet onder omdat ze niet leiden tot de mogelijke identificatie van een natuurlijke persoon.

We volgen hierbij de relevante bepalingen inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( “AVG”).

Uw privacy gegevens opvragen en/of bewerken    Gratis inschrijven en registreren voor onze nieuwsbrief


GEBRUIK VAN COOKIES
Wij willen de bezoekers van deze website graag informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet. Ze bevatten informatie zoals de taalvoorkeur van de surfer, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat doen via de instellingen van uw browser. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw browser. Houd er, wanneer u cookies uitschakelt, wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door deze website verder te gebruiken zonder in zijn browserinstellingen cookies te blokkeren, gaat de bezoeker ervan ermee akkoord dat er cookies gebruikt worden.
Deze site kan gebruik maken van volgende  basiscookies op uw computer:
• Google analytics om bezoekinformatie te meten en te analyseren. Hiertoe worden aan de hand van uw IP-adres, onder andere internetverkeersgegevens en gegevens over uw browsertype en computer gemeten.
Wij kunnen deze gegevens niet gebruiken om uw persoonlijk te identificeren
• winkelmand Cookies die tijdelijk de inhoud van een bewaard winkelmandje bijhouden
• Account Cookies bij het aanmaken van een account om snel en eenvoudig opnieuw in te loggen (enkel het mailadres)
Verder houdt geen enkel cookie gebruikersnamen of paswoorden op uw computer bij.
Deze site gebruikt nooit Facebookpixels en zal deze ten allen tijden bannen.

SOCIAL MEDIA INTEGRATIE EN PLUG-INS
We maken gebruik van links naar o.a. externe sociale netwerks via AddThis Buttons.
Enkel en alleen als u de deelknoppen onderaan een artikel of product gebruikt, kan de desbetreffende plug-in geactiveerd worden, anders nooit.
Deze buttons worden uitsluitend gemanaged door de volgende bedrijven:
AddThis:  Spring Hill Rd 1595, Suite 300, Vienna, VA 22182 (703) 677-3999 (als hulpmiddel om tot de desbetreffende social media of plug-in te komen)
Facebook.: 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten (Facebook). De links worden aangegeven in de context van onze internetweergave door het Facebook-logo of door de toevoeging “Vind ik leuk” (er wordt geen Facebook-plug-in gebruikt).
Twitter: 1355 Market Street  Suite 900  San Francisco, CA 94103  United States
LinkedIn:  599 North Mathilda Avenue  Sunnyville, CA 94085  USA
Pinterest EuropeLtd., an Irish company with its registered office at Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.
Google+: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 Verenigde Staten
Als u de links volgt terwijl u onze website bezoekt en u aanmeldt bij de bovenvermelde social media’s  via uw persoonlijke gebruikersaccount, wordt de informatie dat u onze website hebt bezocht, overgenomen door de desbetreffende social media’s.
De functies die zijn toegewezen aan de links van deze social media’s, met name de overdracht van informatie en gebruikersgegevens, worden niet geactiveerd door onze website te bezoeken, maar door op de relevante links te klikken.
Voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling door de social media’s, evenals de verdere verwerking en het gebruik van uw gegevens, evenals uw gerelateerde rechten en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy, raadpleegt u het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven.

Versie: 180514


HERROEPINGSRECHT
Als een overeenkomst buiten de verkoopruimte of buiten de gebruikelijke plaats van beroepsuitoefening wordt gesloten, wordt de particuliere consument in het bijzonder beschermd door een informatieverplichting van de onlineverkoper, voor de sluiting van de overeenkomst; door een verplichting tot bevestiging van de gesloten overeenkomst alsook door een herroepingsrecht. Deze geldt voor aankopen door de consument als hij/zij aan de volgende voorwaarde voldoet:
Mocht een niet gepersonaliseerde product niet helemaal zijn zoals u verwacht had, dan kunt u deze binnen 14 kalenderdagen in de originele ongeschonden verpakking en in nieuwe staat terugsturen.
Indien u een klacht heeft over een bepaald product, vragen wij u dit schriftelijk te melden aan ons via mail op admin@mares.be en uw klacht altijd te illustreren met meerdere foto’s.
Retourzendingen moeten altijd eerst per e-mail gemeld worden op admin@mares.be, waarna u een retourtoestemming ontvangt.
Stuur dan pas het artikel met een postpakket met ontvangsthandtekening, met vermelding van uw gegevens (naam, telefoonnummer en e-mail adres + banknummer – IBAN en BIC) terug naar: Mares, Gaston Baertstraat 3, 9800 Sint Martens Leerne, België.
Indien het artikel correct retour is ontvangen en in ongeschonden staat is en voorzien is van alle onderdelen (alsook beschermende onderdelen, binders en ongeschonden/onbeschreven verpakking), stuurt Mares binnen 30 dagen u het bedrag of een aankoopbon (exclusief de initiële verzendkosten en eventuele bankkosten indien u online betaalde en de verzendkosten die u gemaakt hebt om het product terug te sturen) aan u over.
Indien de terugzending een schadegeval betreft, geldt bovenstaande kosten uiteraard niet. (mits u de aangifte binnen de 12 uur na ontvanst per mail meldt aan admin@mares.be voorzien van een degelijke beschrijving en voldoende fotomateriaal van het beschadigde product en de verzendverpakking)  
Indien het een terugzending betreft van een verkeerd besteld artikel, wordt er een kost aangerekend = 10% van de aankoopwaarde en een administratiekost van € 8 (incl. btw)

Meer wettelijke info:  http://economie.fgov.be

Uitzondering op gepersonaliseerde producten: (zoals stickers, relatiegeschenken en textiel door ons bedrukt met uw naam en/of logo)
Vanwege het persoonlijke karakter komt dan het recht op wijziging, retournering en annulering van uw bestelling te vervallen.
Bovenstaande herroepingsrecht geldt enkel voor de particuliere consument en is niet voor bedrijven van toepassing.

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin ons bedrijf gevestigd is bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing.


DISCLAIMER
1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
• de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden
• de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina
• gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren)
• u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt
• de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten
• schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is waardoor de uitgever nooit aansprakelijk kan gesteld worden.

4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

5. De uitgever is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.

8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

11. De meeste prijzen op deze site zijn exclusief BTW, doordat wij o.a. grotendeels leveren naar bedrijven en voor export. Waar indien mogelijk zal ook de prijs met BTW getoond worden. De prijzen op deze site zijn indicatief en niet bindend.

12. Door het opgeven van zijn emailadres verklaart de persoon dat wij deze mogen gebruiken om hem/haar in de toekomst te informeren over ons bedrijf en zijn aanverwante producten en diensten. Mares verklaart deze verworven gegevens niet door te geven ofte verkopen aan derden.

Deze disclamer is van toepassing op alle pagina’s met betrekking tot of in relatie met Mares. Gaston Baertstraat 3 · 9800 Sint Martens Leernetel 09-282 84 37 info@mares.be opgesteld door mr FJ Van Eeckhoutte, ICT-advocaat.

Versie: 130322


VERKOOPSVOORWAARDEN
Geen enkele verkoopsvoorwaarde van de klant overschrijft onze algemene verkoopsvoorwaarden, tenzij anders overeengekomen.
Deze online shop  is een onderdeel van Mares, met maatschappelijke zetel in Sint Martens Leerne, Gaston Baertstraat 3

1. Alle betaling moeten op voorhand gebeuren. Alleen overheidsbedrijven en multinationals kunnen een betaaluitstel aanvragen. Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10 % met een minimum van € 50 en zijn er nalatigheidsinteresten van 12 % verschuldigd of de wettelijke interest zoals voorzien door de wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties indien die hoger zou zijn.

3. Elke annulering van een bestelling moet schriftelijk gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20 % van de prijs van de bestelling.

4. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. De levertermijn begint te lopen na goedkeuring van de klant en de betaling van de gevraagde betaling. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Bij gevallen van overmacht, zoals oorlogen, natuurrampen, stakingen, brand, douane-acties e.d. kan er geen schadeclaim geëist worden en zal alles geleverd worden volgens de snelste manier, indien nog mogelijk.

5. Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. De verzending van de goederen gebeurt uitdrukkelijk op vraag en verantwoordelijkheid van de klant.

6. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Bij schade dient de ontvanger dit onmiddellijk te melden aan de chauffeur van de transporteur.  Enkel op deze manier kan er een schadeclaim geopend worden. Het is dan ook aangeraden zoveel mogelijk foto’s van de verpakking en de beschadiging te maken. Klachten zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de 7 dagen na levering zijn geformuleerd, worden niet meer aanvaard.

7. Verborgen gebreken kunnen slechts tot eventueel vervanging (of een gelijkaardig product) aanleiding geven indien zij binnen de 7 dagen na de levering ervan gemeld worden per aangetekend schrijven. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn en moeten in volledige aantallen en verpakkingen terug gegeven worden op het handelsadres van Mares.
Mares kan de klant doorverwijzen naar de fabrikant of grootverdeler van het desbetreffende merk of product.

8. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en interesten.

9. Het risico gaat over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten.

10. De koper zal de verkoper verwittigen indien de goederen worden opgeslagen in een ruimte die hij huurt. Hij zal de verkoper op de hoogte moeten brengen van de identiteit en het adres van de eigenaar van het pand.

11. Door het online systeem ziet de koper steeds de huidige voorraad, dus alle bestelde goederen zijn normaal gezien dan op het ogenblik van order in voorraad. Door het tijdsverschil tussen aanmaak van het order en de betaling door de klant kan er een stockwissel zijn waardoor er misschien geen voorraad meer is. Deze goederen/artikelen worden gecrediteerd en terugbetaald (na betaling) op uw factuur waarbij de koper de keuze heeft een alternatief product opnieuw te bestellen of te wachten op nieuwe voorraad. In beide gevallen beschouwen wij dit als een volledig nieuw order. Bij de aanwezigheid van de “laatste stukken” kan door een foute stock-telling de voorraad toch op “nul” staan. Daarbij geldt ook de hogervermelde regel.

12. Prijzen op onze sites: De verkoop door aanverwante webshops zoals o.a.  Polsbandshop, burostore en Mares is ook gericht naar bedrijven en voor export. De site toont daarom alle prijzen inclusief en exclusief btw. Bij afrekening ziet u altijd de totale prijs incl. btw en eventuele kosten volgens land v/d klant. (bv. Bebat, Recupel voor Belgische klanten)

13. Landen waarin Mares werkt:  Online orders worden enkel naar de landen van de Benelux verzonden. Uitzonderingen moeten aangevraagd worden.

14. Mares behoudt het recht online orders te weigeren op basis van o.a. een vermoeden van frauduleuze gedragingen of andere verdachte handelingen.

Opgemaakt te  Sint-Martens-Leerne op 16 mei 2018
Door Xavier Mares

Zaakvoerder groep.Mares

Winkelwagen
Scroll naar boven